SCREEN1_PKS
SCREEN2_PKS
SCREEN3_PKS

PKS Portal Kuratorów Sądowych

System usprawniający prace kuratorów zawodowych i społecznych

Portal Kuratorów Sądowych to aplikacja internetowa, która ma za zadanie usprawnić komunikację i współpracę kuratorów zawodowych i społecznych, zautomatyzować wymianę dokumentów elektronicznych oraz zminimalizować pracę „ręczną” poprzez wykorzystanie, w maksymalnym stopniu, informacji rejestrowanych w systemie KURATOR-2 (lub KURATOR-3). Dotyczy to zarówno kuratorów z zespołów zajmujących się sprawami karnymi jak również kuratorów z zespołów zajmujących się sprawami rodzinnymi i nieletnich. Funkcjonalności Portalu Kuratorów Sądowych pozwala kuratorom (zawodowym i społecznym) oraz innym uprawnionym podmiotom, w dowolnym momencie, zalogować się za pośrednictwem sieci Internet oraz przesłać, pobrać lub uzupełnić dokumenty dotyczące powierzonych spraw (nadzorowanych spraw).