k2-2
k2-1

KURATOR-2

System dla zespołów kuratorskich

  • UWAGA: Z dniem 31.12.2018 r. zakończono wsparcie dla tego systemu
  • rejestracja i wszechstronna edycja spraw
  • przeglądanie zawartości bazy na różne sposoby (przeglądanie, skorowidze, zestawienia, wykazy wyszukiwanie, podgląd tablic)
  • wykonywanie zestawień, zliczanie statystyki ( wyliczenie informacji statystycznych
  • wyszukiwanie informacji o sprawie lub grupie spraw dla potrzeb kuratorów, kierującego jednostką lub jednostek nadrzędnych, wydruki na drukarce niektórych, obecnie ręcznie wypełnianych druków ( wezwania, przypomnienia, zapytania ), kopert, zwrotek, umożliwia używanie przygotowanych (w zespołach kuratorskich) szablonów dokumentów i powiązanie ich ze sprawą, gromadzenie i wyszukiwanie informacji o sprawie

System umożliwia otrzymywanie sprawozdań za dowolny miesiąc co pozwala kierownictwu na bieżąco śledzić proces załatwiania spraw. Dla sprawdzenia poprawności sprawozdań system pozwala na uzyskanie dodatkowych zestawień kontrolnych (takich jak: wpływ, załatwienia, itp). Otrzymanie sprawozdania nie wymaga wprowadzania dodatkowych danych, wykorzystane są automatycznie informacje zawarte w zarejestrowanych sprawach. 

Uzupełnienia systemu Kurator2 - sprawy karne

Uzupełnienia systemu Kurator2 archiwum - sprawy karne

Uzupełnienia systemu Kurator2 - sprawy rodzinne